Nieuws

Hondenbelasting en Groenonderhoud

Hondenbelasting en Groenonderhoud

Alleen Stede Broec houdt de hand op de knip dit in tegenstelling tot Enkhuizen en Drechterland. Bij de andere politieke partijen in Stede Broec overheerst de angst voor de toekomst en schuiven noodzakelijke verbeteringen (weer) vooruit.

Lees meer: Hondenbelasting en Groenonderhoud
Onveilige N307

Onveilige N307

Op 28 augustus 2023 heeft Eerlijk Leefbaar Stede Broec vragen gesteld aan het college. Het college heeft op 19 september 2023 geantwoord dat in overleg met de gedeputeerde van de Provincie wordt gezocht naar mogelijkheden ter verbetering. Medio mei heeft de gedeputeerde van de Provincie bijgaande status update gestuurd. De meest voor de hand liggende…

Lees meer: Onveilige N307
Piepschuimbolletjes

Piepschuimbolletjes

Op 5 maart zijn door fractie Eerlijk Leefbaar Stede Broec (ELS) vragen gesteld aan het college over vervuiling door piepschuimbolletjes als gevolg van sloopwerkzaamheden in de Hertog Albrechtstraat te Bovenkarspel. Bijgaand de vragen en de antwoorden.

Lees meer: Piepschuimbolletjes
Ellen Dudink-Dol stopt (voorlopig)

Ellen Dudink-Dol stopt (voorlopig)

Artikel Noord-Hollands Dagblad 30 maart 2024

Lees meer: Ellen Dudink-Dol stopt (voorlopig)
Motie gebruik glyfosaat

Motie gebruik glyfosaat

In de afgelopen raad kwam de motie van CDA en VVD ter sprake. In 2015 is besloten door de raad een 0-beleid voor gif spuiten in de natuur in te voeren. Glyfosaat is intussen verboden voor gemeentes. De motie van VVD en CDA riep echter op om, zonder welke voorwaarde dan ook, gif te gebruiken…

Lees meer: Motie gebruik glyfosaat
Eerlijk Leefbaar Stede Broec

Eerlijk Leefbaar Stede Broec

Eerlijk Leefbaar Stede Broec zoekt politiek betrokken mensen ACTIEF BETROKKEN WORDEN BIJ ONZE (LOKALE) POLITIEKE PARTIJ Jij hebt idee├źn over hoe onze gemeente nog beter kan worden. En je wilt je daarvoor samen met anderen inzetten. Dan is actief worden bij Eerlijk Leefbaar Stede Broec (ELS) iets voor jou! Op de maandagavonden 5 februari en…

Lees meer: Eerlijk Leefbaar Stede Broec
Amendement rioolbelasting

Amendement rioolbelasting

Ons amendement om de extra verhoging van de rioolbelasting te beperken heeft helaas onvoldoende steun gekregen. In de raadsvergadering van 14 december heeft ELS een amendement (zie bijgaand document) ingediend om de extra verhoging van de rioolbelasting te beperken. Wij vinden het onterecht dat, in deze tijd waarin steeds meer mensen problemen hebben om rond…

Lees meer: Amendement rioolbelasting
ELS stemt tegen de Gemeentebegroting 2024

ELS stemt tegen de Gemeentebegroting 2024

ELS stemt tegen de Gemeentebegroting 2024. In de afgelopen raad van 13 november j.l. heeft Eerlijk Leefbaar Stede Broec tegen de begroting gestemd. Duidelijk mag zijn dat er teveel zaken niet zijn gebudgetteerd, en hierdoor kon de begroting sluitend gemaakt worden. Deze kosten komen nog wel! De begrotingspitch gaat hierbij. Ook dienden wij een motie…

Lees meer: ELS stemt tegen de Gemeentebegroting 2024
Motie ELS aangenomen

Motie ELS aangenomen

ELS nam, mede door geluiden uit de Streek het initiatief voor het opstellen van de motie om het college te bewegen te gaan voor wijziging van de wijk Florapark/Westeinde van het ingebrachte Nijevoert naar Nuwevoert. Mede ondersteund door ODS, CDA, VVD. Unaniem aangenomen

Lees meer: Motie ELS aangenomen