OPENBARE ORDE, VOLKSGEZONDHEID EN VEILIGHEID 

Een goede bereikbaarheid en bluswatervoorziening zijn een voorwaarde voor de kwaliteit van de brandweerzorg. We dienen verzekerd te blijven van lokaal goede brandweerzorg.

Veiligheid is niet alleen een zaak van politie en justitie. Ook gemeente, welzijn, scholen en bewoners hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Om de veiligheid te verbeteren, moet de wijkagent de straat op en de wijken in.

Initiatieven zoals buurtpreventie hebben onze volledige steun. Criminaliteit mag niet lonen. Politie en brandweer moeten in het veiligheidsbeleid prioriteit geven aan ondermijning. Er is een vaste wijkagent en ook boa’s zijn regelmatig aanwezig.

Cameratoezicht biedt soms kansen bij de aanpak van criminaliteit.

We zijn echter erg gesteld op onze privacy. Een afweging tussen privacy en criminaliteit of overlast zal steeds moeten blijven plaatsvinden.

Cameratoezicht is al gerealiseerd bij het station Bovenkarspel/Grootebroek om de fietsendiefstal te verminderen. Hier is ook een samenwerking met WerkSaam gecreëerd, waarbij toezicht gehouden worden door de medewerkers. Dit project willen wij behouden, want alle partijen hebben hier iets aan.

De wijken en dorpen hebben een vaste BOA en/of wijkagent als contactpersoon voor de aanpak van overlast en ondersteuning van de buurtpreventieteams. Dit dient voortgezet en financieel gefaciliteerd te worden.

Door de aanwezigheid van reanimatieapparatuur (AED’s) op de juiste plaatsen wordt de gemeente echt ‘hart-safe’. De gemeente moet hierin bijdragen door tegemoetkomingen voor onderhoud en training van vrijwilligers.

=>12 Het bewegen van alle leeftijden mensen moeten we stimuleren d.m.v. (mindervaliden) sport, dans, wandelen en fietsen. Beweging is cruciaal voor de gezondheid van mensen.