LEEFOMGEVING EN VOORZIENINGEN

We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een leefbare samenleving waarin iedereen meedoet en ieder mens telt. Eerlijk Leefbaar Stede Broec is ervan overtuigd dat samenwerking en verbinding meer perspectief en vertrouwen biedt dan een-ieder-voor-zich-maatschappij.

=>1 We gaan voor een nieuw groen park, evt. met speeltoestellen en ontmoetingsplek in Grootebroek.  Een eerlijke verdeling van parken en speeltuinen over de kernen van  gemeente is belangrijk. In Bovenkarspel is er het Streekbos, de speeltuin Spoorsingel en Nassaupark, in  Lutjebroek de Woid en de Weelen. Grootebroek verdient ook een park.

=>13 Veilige losloopplaatsen voor honden willen we realiseren in een eerlijke verdeling over de kernen. Deze plaatsen worden voorzien van hondenpoepafvalbakken waaraan papierenzakjes (doggy bags) hangen. Dit is voor de hygiëne en tegen stank.

=>8 Wij willen een veel beter groenonderhoud realiseren dan tot nu toe in de gemeente

plaatsvindt, maar wel uitsluitend met ecologische bestrijdingsmiddelen.

De openbare ruimte is veilig en aantrekkelijk

De openbare ruimte is het bindmiddel in onze samenleving. Het vormt de basis voor het openbare leven. Het is de plek waar mensen elkaar vaak ontmoeten, naar hun werk gaan, spelen, sporten en ontspannen. Een groene leefomgeving is gezond voor mens en dier en ziet er mooi uit. Het beheer van de openbare ruimte is daarmee één van de belangrijkste werkterreinen van een gemeente. Iedereen heeft recht op een groene en duurzame leefomgeving. De kwaliteit van het openbaar gebied bepaalt in grote mate het leef- en woongenot. Wij willen opkomen voor het behoud van groene ruimte in onze woongebieden. Het openbaar gebied moet er gewoon goed onderhouden en netjes uitzien.

Een flinke opknapbeurt van het openbaar gebied is hier en daar noodzakelijk. Vaak, en soms te vaak nog constateren wij dat er klachten zijn over de staat van de openbare ruimte (parkjes, plantsoenen, straten en speelvoorzieningen).

=>7 Eerlijk Leefbaar Stede Broec zet in op het versterken van de biodiversiteit. Het maaibeleid in de openbare ruimte moet slim afgestemd worden op deze biodiversiteit.

Bij dit proces van verbetering van de woonomgeving staan we open voor burgerinitiatieven. Samen met de inwoners komen we tot een verbetering van de woonomgeving. Deze vorm van burgerparticipatie draagt bij aan sociale cohesie en aan de ontwikkeling van een eigen identiteit van de straat en de buurt.

Speelvoorzieningen

Het is essentieel dat kinderen de tijd en de mogelijkheid krijgen buiten te spelen. Speelvoorzieningen vervullen tevens een belangrijke rol in het sociale leven. We willen de speelvoorzieningen een zo’n natuurlijk mogelijk karakter geven. Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil investeren in deze speelvoorzieningen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud. Daarnaast moeten al onze speeltuinen toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking.

Voorzieningen zoals zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, verenigingen, sport- en culturele voorzieningen zijn belangrijk voor onze inwoners. Het raakt in onze ogen de kern van onze gemeente. Voorzieningen moeten eraan bijdragen dat de mensen op een prettige manier kunnen samenleven en meedoen.

Vrijwilligers / verenigingen

Veel verenigingen in de gemeente Stede Broec hebben te maken met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing, een teruglopend aantal leden, vrijwilligers en/of bestuurders. Daarnaast wordt het leiden van een vereniging steeds complexer en men heeft als bestuurder steeds meer verantwoording te dragen.

Wij ondersteunen verenigingen om de onderlinge samenwerking op te zoeken en eventueel verder uit te breiden.

Subsidiebeleid

Eerlijk Leefbaar Stede Broec vindt dat subsidies reëel en eerlijk verdeeld dienen te worden over de dorpen, de wijken, de verenigingen en de accommodaties. Daarnaast blijft lokaal maatwerk een goede werkwijze. Dat laatste vraagt om daadwerkelijke bestuurlijke durf.