FINANCIËN

=16> Wij blijven streven naar een financieel gezonde gemeente.

Financieel gezien heeft de gemeente Stede Broec een lastige periode achter de rug. Al vrij snel na de start van de collegeperiode in 2018 werd Stede Broec geconfronteerd met grote financiële tekorten. Alle Nederlandse gemeenten moesten namelijk vanwege de crisis en door extra taken en grote kortingen vanuit het Rijk fors bezuinigen. Daarnaast heeft ook Corona veel impact gehad op de gemeentelijke financiën.

Gelukkig zijn de financiën van Stede Broec weer beter op orde en kunnen we voorzichtig investeren in de toekomst van Stede Broec. Eerlijk Leefbaar Stede Broec gaat dus ook de komende periode voor een gezond, solide en vooral realistisch financieel beleid met een structureel sluitende begroting. Dat betekent dat de gemeente haar ambities aanpast aan de financiële mogelijkheden. Een voldoende algemene reserve blijft ons streven.

Bij tekorten moet in eerste instantie gekeken worden naar de oorzaken van deze tekorten, naar de mogelijkheden om doelmatiger te werken en naar andere hervormingen.

Meer grip op de kosten van het sociaal domein en in het bijzonder de jeugdzorg blijft een van onze speerpunten voor de komende periode.

Onze inzet bij belastingverhogingen is enkel de inflatiecorrectie toelaten en zodra de financiën het toelaten de gemeentelijke belastingen verlagen.