ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME 

Economie

De ondernemers in de gemeente Stede Broec zijn van grote maatschappelijke en economische betekenis. Zij zorgen voor werkgelegenheid en met hun betrokkenheid voor ondersteuning van allerlei maatschappelijke initiatieven. Eerlijk Leefbaar Stede Broec gaat voor een goed ondernemersklimaat door samenwerking tussen en met ondernemers te stimuleren. De gemeente dient de ondernemers te faciliteren daar waar nodig.

ELS wil dat de Tongen in Bovenkarspel worden ontwikkeld. Omdat de Tongen een complete veiling historie achter zich heeft denken wij aan een klein gedeelte in de originele staat herstellen voor de historische, educatieve en toeristische waarde. Ook vanaf het water zou dit grote meerwaarde hebben als recreatieve en toeristische trekpleister.  Dit zou gefinancierd kunnen worden uit de opbrengsten van woningbouw.

Agrarische bedrijven

De landbouw zit in een enorme transitie. Er zijn bedrijven die zich kleinschalig richten op speciale markten en grotere bedrijven. Ook stoppen agrariërs met hun bedrijf. Belangrijk is dat we onze agrariërs omarmen en ontwikkelperspectief geven.

Nevenactiviteiten (toerisme, verkoop van streekproducten, kleinschalige dienstverlenende bedrijven e.d.) op agrarische bedrijven is voor Eerlijk Leefbaar Stede Broec een gewenste ruimtelijke en economische ontwikkeling onder de voorwaarde dat deze nevenactiviteiten geen belemmering vormen voor omliggende agrarische activiteiten.

Agrarische bedrijven die zich inzetten voor een goede biodiversiteit verdienen volop onze steun. Daarnaast vindt Eerlijk Leefbaar Stede Broec het belangrijk dat er werk wordt gemaakt van duurzame bedrijfsvoering en terugdringing van de CO2-uitstoot.

Winkelcentrum Streekhof

Eerlijk Leefbaar Stede Broec gaat voor een aantrekkelijk, levendig en uitnodigend centrum van Stede Broec. Het Streekplein is geschikt om allerlei evenementen te organiseren. Alleen op deze wijze draagt het bij aan de verlevendiging van het centrum. Zodra Covid19 dit weer toelaat willen wij Spektakel op het Plein faciliteren.

Het centrum leent zich ook uitstekend voor woningbouw bovenop de winkels, en voor gedeeltelijke hoogbouw. Met fase 5 gaan wij voortvarend vooruit.

Het Streekhof moet natuurlijk ook aantrekkelijk, groen en toegankelijk worden ingericht als wandelgebied en belevingsruimte inclusief rolstoeltoegankelijk openbaar toilet en fietsenstalling. Het parkeren blijft hier gratis.

Recreatie en toerisme

Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar maar kunnen juist heel goed hand in hand gaan. Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil nieuwe initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme stimuleren.

De gemeente Stede Broec bestaat in principe uit 3 gebiedsdelen. Een west gedeelte Lutjebroek, een middengedeelte Grootebroek en een oost gedeelte Bovenkarspel.

Door de activiteiten van deze drie gebieden met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen) ontstaat er een zeer gevarieerd toeristisch beeld. Eerlijk Leefbaar Stede Broec geeft initiatiefnemers volop de ruimte om dit toeristisch beeld te omarmen en verder te ontwikkelen.

Specifieke natuurgebieden zoals het Streekbos, de Weelen, het Weelenpad en het Nassaupark zorgen voor extra toegevoegde waarde van het toeristisch beeld. Ook zijn er in Lutjebroek de Woid en in Bovenkarspel de mooie speeltuin Spoorsingel.

In Grootebroek ontbreekt, behalve een klein stukje Nassaupark in het geheel zo'n recreatief gebied. Eerlijk Leefbaar Stede Broec gaat zich opwerpen ook in Grootebroek een park op te richten met een ontmoetingsplek.

Doorvaarbaarheid. Ook wij willen heel graag een goede vaarverbinding realiseren in Stede Broec zuid. We realiseren ons echter dat hier erg veel geld mee gemoeid is. Wij staan voor éérst het weg- en brugonderhoud, het onderhoud van gemeentegebouwen, het groenonderhoud en het onderhoud van de riolen realiseren.

Hierna zou de doorvaarbaarheid als eerste moeten volgen.